CSE-HUI
Chào mừng bạn gia nhập diễn đàn của chúng tôi. Hãy click vào để dăng ký, ủng hộ cho diễn đàn nhé.
CSE-HUI

KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH


You are not connected. Please login or register

Trắc nghiệm ngôn ngữ lập trình C - Bài 04

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]


1 - Với Borland C++ 3.1, Nếu một số nguyên có trị từ 12000 đến 120000 thì kiểu dữ liệu nào nên được chọn thích hợp nhất?
[a]--int
[b]--long
[c]--float
[d]--double

2 - Một biến kiểu int trong Borland C++ 3.1 chiếm mấy byte?
[a]--1
[b]--2
[c]--3
[d]--4

3 - Một dữ liệu kiểu float trong Borland C++ 3.1 chiếm mấy bit?
[a]--32
[b]--16
[c]--64
[d]--8

4 - Một dữ liệu kiểu double trong Borland C++ 3.1 chiếm mấy byte?
[a]--2
[b]--4
[c]--8
[d]--16

5 - Đoạn code khai báo 3 biến sau có lỗi không ?
int n=10 ; m= 8 ; char c= ’A’;
[a]--Không thể xác định được
[b]--Có lỗi
[c]--Không có lỗi gì
[d]--

6 - Chọn phát biểu đúng :
[a]--int m=7, t=6 ; double x= 2*m;
[b]--int m=7, t=6 double x= 2*m;
[c]--int m=7, long t=6, double x= 2*m;
[d]--int m=7, double x= 2*m;

7 - Chọn phát biểu đúng. Cho đoạn code:
double x=12.3; int n=x%3;
[a]--Trị của n là 0
[b]--Trị của n là 4
[c]--Trị của n không xác định được
[d]--Code trên gây lỗi

8 - 3*5%4-2*16>32 && 31/6<7 cho kết qủa
[a]--0
[b]--1
[c]--20
[d]--Tất cả các câu trên đều sai

9 - 3*(5%4*3)+(31/2>7) cho kết quả :
[a]--1
[b]--8
[c]--9
[d]--10

10 - Kết xuất là bao nhiều khi đoạn code sau được thực thi : >br> int n=92, m=11, t= --n/m, u= m+n+t;
printf("%d",u);
[a]--109
[b]--111
[c]--113
[d]--Tất cả đều sai

Đáp án
Question 1 b
Question 2 b
Question 3 a
Question 4 c
Question 5 b
Question 6 a
Question 7 d
Question 8 a
Question 9 d
Question 10 d

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết