CSE-HUI
Chào mừng bạn gia nhập diễn đàn của chúng tôi. Hãy click vào để dăng ký, ủng hộ cho diễn đàn nhé.
CSE-HUI

KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH


You are not connected. Please login or register

Trắc nghiệm ngôn ngữ lập trình C - Bài 07

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]


1 - Nếu đoạn code sau được thực thi
int i=5, j=7, S=0;
for ( ; i+2*j<45; i+=3, j++) S+= i+j;
Trị của biến S sẽ là :
[a]--112
[b]--122
[c]--132
[d]--142

2 - Nếu đoạn code sau được thực thi
int i,j, S=0;
for ( i=1,j=3; i+2*j<20; i+=3, j++)
if ( (i+j)%2 ==0) continue;
else S+= i+j;
Trị của biến S sẽ là :
[a]--0
[b]--1
[c]--2
[d]--3

3 - Nếu đoạn code sau được thực thi
int i,j, S=0;
for ( i=5,j=6; i+2*j<20; i+=3, j++)
if ( (i+j)%6 ==0) break;
else S+= i+j;
Trị của biến S sẽ là :
[a]--11
[b]--21
[c]--31
[d]--41

4 - Nếu đoạn code sau được thực thi, Có bao nhiêu chuỗi Hello được xuất ra màn hình?
for (int i = 1 ; i<=5; i++)
for (int j = 1 ; j<=5; j++)
if ((i+j) %3 == 0) printf("Hello\n");
[a]--7
[b]--8
[c]--9
[d]--10

5 - Trong C, các tác vụ xuất nhập chuẩn được khai báo trong tập tin :
[a]--stdio.h
[b]--conio.h
[c]--math.h
[d]--Tất cả đều sai.

6 - Hàm getch() được khai báo trong tập tin :
[a]--stdio.h
[b]--conio.h
[c]--Cả a, b đều đúng
[d]--Cả a, b, c đều sai

7 - Các hàm toán học được khai báo trong tập tin :
[a]--stdio.h
[b]--conio.h
[c]--math.h
[d]--Tất cả đều sai

8 - Các định dạng nào sau đây có thể được áp dụng cho số nguyên?
[a]--%d
[b]--%f
[c]--%lf
[d]--%s

9 - Các định dạng nào sau đây có thể được áp dụng để xuất số nguyên hệ 16?
[a]--%h
[b]--%hex
[c]--%x
[d]--%H

10 - Định dạng nào sau đây có thể được áp dụng để xuất số nguyên hệ 8?
[a]--%o
[b]--%oct
[c]--%x
[d]--%X

Đáp án

Question 1 c
Question 2 a
Question 3 a
Question 4 c
Question 5 a
Question 6 b
Question 7 d
Question 8 a
Question 9 c
Question 10 a

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết