CSE-HUI
Chào mừng bạn gia nhập diễn đàn của chúng tôi. Hãy click vào để dăng ký, ủng hộ cho diễn đàn nhé.
CSE-HUI

KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH


You are not connected. Please login or register

Trắc nghiệm ngôn ngữ lập trình C - Bài 08

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]


1 - Chọn hàm xuất nhập có định dạng.
[a]--printf(...)
[b]--scanf (...)
[c]--getchar()
[d]--Tất cả đều sai

2 - Kết xuất của phát biểu sau là gì?
printf("She said \"I love you\"");
[a]--She said "I love you"
[b]--She said \"I love you\"
[c]--She said "\I love you\"
[d]--Phát biểu trên gây lỗi.

3 - Kết xuất mặc định của phát biều sau là gì?
printf("The result is %.3lf",345.5678908);
[a]--The result is 345.567891
[b]--The result is 345.5678908
[c]--The result is 345.567
[d]--The result is 345.568

4 - int n=3, m=4, k=5;
if (m*m >n*k && 2*m+3*n> 4*k) m=n=k=0;
else m=n=k=1;
Sau khi thực thi code trên, trị của biến k là :
[a]--0
[b]--1
[c]--2
[d]--3

5 - Nếu code sau được thực thi, số chuỗi "Hello" được xuất là :
int x=10, y=20;
while (x
{ printf ("Hello");
x+=3;
} :
[a]--4
[b]--5
[c]--10
[d]--Một giá trị khác

6 - Chọn phát biểu sai :
[a]--Hàm có 4 thành phần: Kiểu kết qủa, tên hàm, tham số và thân hàm
[b]--Hàm có 3 thành phần: Tên hàm, tham số và thân hàm.
[c]--Chúng ta có thể nhóm một số phát biểu thành một hàm.
[d]--Chương trình có hàm sẽ làm cho chương trình dễ bảo trì vì việc hiệu chỉnh một hàm khi cần thiết sẽ không gây xáo trộn cho chương trình.

7 - Chọn phát biểu đúng :
[a]--Có thể hiện thực một hàm C trong hiện thực của một hàm khác.
[b]--Không thể hiện thực một hàm C trong hiện thực của một hàm khác.
[c]--Các hàm trong một chương trình C khác mức nhau.
[d]--Các hàm trong một chương trình C cùng một mức nhất định

8 - Nếu hàm trả trị thuộc kiểu cơ bản thì :
[a]--Có thể đưa hàm này vào làm tham số của hàm printf
[b]--không thể đưa hàm này vào làm tham số của hàm printf
[c]--Cả A và B đều đúng
[d]--Cả A và B đều sai

9 - Với hàm void :
[a]--Có thể đưa hàm này vào làm tham số của hàm printf
[b]--Không thể đưa hàm này vào làm tham số của hàm printf mà phải gọi hàm bằng một phát biểu đơn.
[c]--Cả A và B đều đúng
[d]--Cả A và B đều sai

10 - Chọn phát biểu đúng :
[a]--Hàm void buộc phải có phát biểu return trong thân hàm
[b]--Hàm void không buộc phải có phát biểu return trong thân hàm
[c]--Hàm trả trị không buộc phải có phát biểu return trong thân hàm.
[d]--Hàm trả trị buộc phải có phát biểu return trong thân hàm.


Dáp án
Question 1 c
Question 2 a
Question 3 c
Question 4 a
Question 5 a
Question 6 b
Question 7 a
Question 8 a
Question 9 b
Question 10 a

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết