CSE-HUI
Chào mừng bạn gia nhập diễn đàn của chúng tôi. Hãy click vào để dăng ký, ủng hộ cho diễn đàn nhé.
CSE-HUI

KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH


You are not connected. Please login or register

Trắc nghiệm ngôn ngữ lập trình C - Bài 09

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]


1 - Biến toàn cục là biến được khai báo :
[a]--Ở ngoài các hàm
[b]--Ở trong một hiện thực hàm.
[c]--Cả A và B đều đúng
[d]--Cả A và B đều sai

2 - Biến cục bộ là biến được khai báo :
[a]--Ở ngoài các hàm
[b]--Ở trong một hiện thực hàm.
[c]--Cả A và B đều đúng
[d]--Cả A và B đều sai

3 - Chọn câu đúng. Biến toàn cục :
[a]--Có ý nghĩa trong các hàm của chương trình không kể hàm main
[b]--Chỉ có ý nghĩa trong hàm main
[c]--Có ý nghĩa trong toàn chương trình
[d]--Không có ý nghĩa trong toàn chương trình

4 - Tầm vực của một biến ……….
[a]--Bắt đầu từ đầu chương trình.
[b]--Bắt đầu từ dòng lệnh khai báo biến đến hết khối lệnh chứa biến này.
[c]--Cả A và B đều đúng
[d]--Cả A và B đều sai

5 - Chọn khai báo hàm tốt nhất cho tác vụ tìm tổng các ước số của số nguyên n :
[a]--long Tong();
[b]--long Tong (int n)
[c]--long Tong (long n);
[d]--void Tong (long n);

6 - Chọn khai báo hàm tốt nhất cho tác vụ kiểm tra một số nguyên có là số lũy thừa của 2 hay không :
[a]--void KiemTra(int n);
[b]--void KiemTra(long n);
[c]--long KiemTra(int n);
[d]--int KiemTra (long n);

7 - Chọn khai báo hàm tốt nhất cho tác vụ tìm trị thứ n của một cấp số cộng có số hạng đầu a, công sai r :
[a]--int Csc (int n, double a,double r);
[b]--double Csc (int n, double a,double r);
[c]--void Csc (int n, double a,double r);
[d]--long Csc (int n, double a,double r);

8 - Khai báo hàm tốt nhất cho tác vụ hoán vị 2 số thực :
[a]--int HoanVi(double & a,double b);
[b]--void HoanVi(double & a,double b);
[c]--void HoanVi(double & a,double &b);
[d]--int HoanVi(double & a,double &b);

9 - Nghiên cứu chương trình C sau, hãy cho biết kết xuất :
#include
#include
int func( int x)
{ int y = x*x; return y;
}
void main ()
{ int a, count;
for (count = 1 count <= 5; count++)
{ a = func(count);
printf ("%d ", a);
}
} :
[a]--1 1 1 1 1
[b]--1 4 9 16 25
[c]--2 4 8 16 32
[d]--Cả a, b, c đều sai

10 - Chương trình sau cho kết qủa là gì?
# include
void main()
{ int i, x=0 ;
for (i=1 ; i<10 ; i++)
{ if ( i%2==1) x = x+i ;
else x++ ;
break;
}
printf ("%d ", x);
} :
[a]--10
[b]--1
[c]--0
[d]--Cả a,b,c đều sai

Đáp án
Question 1 a
Question 2 b
Question 3 c
Question 4 b
Question 5 b
Question 6 d
Question 7 d
Question 8 c
Question 9 b
Question 10 b

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết